Išrinktos geriausios 2015 metų Lietuvos politikos mokslų publikacijos

2016-03-12 | 0 komentarų

2016 m. kovo 10 d. Lietuvos politikos mokslų asociacijos Taryba išrinko geriausias praėjusių metų politikos mokslų publikacijas.

Geriausiu straipsniu pripažintas VU TSPMI tyrėjų prof. V. Nakrošio, prof. R. Vilpišausko ir dr. V. Kuokščio darbas „Fiscal consolidation in Lithuania in the period 2008-2012: from grand ambitions to hectic fire-fighting“, išspausdintas specialiajame tarptautiniame prestižiniame žurnale „International Review of Administrative Sciences“, kuriame buvo publikuotos geriausios kelių pasirinktų Europos šalių fiskalinės konsolidacijos ir susijusių reformų atvejo studijos. Lietuvos atvejis yra labai aktualus, kadangi ši šalis patyrė labai didelį ūkio nuosmukį ir inicijavo plataus masto struktūrines reformas. Autoriai pabrėžia politinių veiksnių reikšmę aiškinant fiskalinės konsolidacijos ypatumus Lietuvos atveju. Šis tyrimas sudaro pagrindą toliau plėtoti finansų krizės poveikio ir struktūrinių reformų klausimus kituose šių autorių darbuose.

Geriausia praėjusių metų knyga išrinkta MRU prof. Andriaus Bielskio ir Kelvino Knighto sudaryta studija „Virtue and Economy: Essays on Morality and Markets“, išleista Ashgate leidyklos. Tai teorinė Vakaruose dominuojančios ekonominės politikos refleksija ir kritika. Monografijos autoriai analizuoja 2008-2009 metų finansinę krizę vadovaudamiesi nuostata, kad dominuojantys ekonominiai santykiai privalo būti vertinami etinės teorijos požiūriu. Tarp autorių – tokie žinomi politinės filosofijos ir politinės ekonomijos korifėjai kaip prof. A. MacIntyre, prof. R. Keat ir prof. J. O‘Neill. Išrinkdama šią knygą, LPA Taryba įvertino prof. A. Bielskio indėlį suburiant šį išskirtinį tyrėjų kolektyvą ir pateikiant aktualų kritinį dabarties politinių ir ekonominių procesų vertinimą.

Abu darbai išreiškia skirtingą požiūrį į ekonominę politiką pasaulyje po 2008 metų. Pasak LPA prezidento dr. L. Gudžinsko, tai atspindi bendresnes ir iš esmės džiuginančias tendencijas. Pastaruoju metu Lietuvos politikos mokslininkai skelbia vis daugiau tarptautiniu lygiu pripažįstamų ir metodologiškai gerai pagrįstų tyrimų, nagrinėjančių įvairius šiuolaikinės politikos klausimus – svarbius Lietuvai, bet toli gražu neapsiribojančius jos geografine erdve.

Be paminėtųjų publikacijų LPA Taryba svarstė tokius darbus kaip V. Nakrošio, E. Barcevičiaus ir R. Vilpišausko sudaryta kolektyvinė monografija „Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu“, J. Dementavičiaus studija „Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija“, D. Jakniūnaitės sudaryta kolektyvinė monografija „Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014“, K. Manioko vadovaujamo kolektyvo paskelbta knyga „Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?“, ir kitus reikšmingus tekstus.

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.