Išrinktos geriausios 2016 m. Lietuvos politikos mokslų publikacijos

2017-03-11 | 0 komentarų

Lietuvos politologų asociacijos Taryba apsvarstė ir pripažino geriausiomis praėjusių metų publikacijomis šiuos leidinius:
Mokslinės monografijos kategorijoje – Šlekys, Deividas. Mąslaus Vyčio beieškant: Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990-2014) / Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2016.
Tai geru stiliumi parašyta ir aktuali knyga, išsamiai analizuojanti, kaip vystėsi Lietuvos karinė mintis ir tapatybė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Joje įvertinama Lietuvos kariškių ir civilių santykių raida ir aptariamos esminės Lietuvos krašto apsaugos politikos problemos. Autorius yra VU TSPMI docentas, knygą parašęs atlikdamas podoktorantūros studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, stažuodamasis Oksfordo universitete, bendraudamas su žymiais Lietuvos ir tarptautiniais gynybos ekspertais.
Metodinės medžiagos kategorijoje geriausia pripažinta publikacija yra VU TSPMI docento Mažvydo Jastramskio parašytas Įvadas į kiekybinius metodus su R programa : Metodinė medžiaga socialinių mokslų atstovams, siekiantiems pradėti mokytis kiekybinės metodologijos. Vilnius : Vilniaus universitetas : Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2016. 83 p.
Tai svarbi metodinė knyga. Viena vertus, autorius aiškiai ir nuosekliai supažindina su kertiniais kiekybinės metodologijos, svarbios įvairiems socialiniams reiškiniams nagrinėti, principais. Kita vertus, įvedama į atvirojo kodo R programą, kuri dėl savo visuotinio prieinamumo vis dažniau tampa nepamainoma priemonė daugumai mokslininkų, siekiančių pasitelkti statistinius įrankius savo tyrimams atlikti. Dėl šių priežasčių knyga prisideda ir prie Lietuvos socialinių mokslų tarptautiškumo didinimo.
Lietuvos politologų asociacija yra savarankiška, 1991 m. susikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti politikos mokslininkus, taip pat kitus besidominčius politikos mokslu ar kitaip su juo susijusius asmenis. LPA skatina Lietuvos politikos mokslų plėtrą, skleidžia informaciją apie politikos mokslų pasiekimus ir naujoves, dalyvauja Tarptautinės politikos mokslo asociacijos ir Vidurio Europos politikos mokslų asociacijos veikloje. Geriausios publikacijos konkursas yra tradicinis, kiekvienais metais Lietuvos politologų asociacijos organizuojamas renginys.

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.