Apie LPA

LIETUVOS POLITOLOGŲ ASOCIACIJA (LPA) – savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti politikos mokslininkus, taip pat kitus besidominčius politikos mokslu ar kitaip su juo susijusius asmenis. LPA susikūrė 1991 m. ir šiandien vienija Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojus, politikus, žurnalistus ir kitų profesijų atstovus. LPA skatina Lietuvos politikos mokslų plėtrą, skleidžia informaciją apie politikos mokslų pasiekimus ir naujoves, bendradarbiauja su Tarptautine politikos mokslo asociacija (International Political Science Association – IPSA), kurios kolektyviniu nariu yra nuo 1994 m., ir su Vidurio Europos politikos mokslų asociacija (Central European Political Science Association – CEPSA), kurios nariu tapo 2001 metais.

LPA kartu su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu organizuoja metines konferencijas, seminarus, leidžia informacinį biuletenį, informuoja LPA narius apie LPA ir Lietuvos aukštųjų mokyklų renginius, stažuotes bei kitus renginius užsienio šalyse.

LPA atstovai dalyvauja IPSA kongresuose, kai kurie yra įsijungę į tyrimų komitetų veiklą, kaip kolektyvinis narys LPA gauna šiuos IPSA leidinius: International Political Science Abstracts, International Political Science Review ir IPSA sekretoriato informacinį biuletenį Participation.  Nuo 2006 metų LPA atstovų yra ir IPSA valdyboje – pasaulinio IPSA kongreso metu 2006 metais LPA prezidentė Irmina Matonytė buvo išrinkta į IPSA valdybą.