Bendradarbiavimas

TARPTAUTINĖ POLITIKOS MOKSLO ASOCIACIJA (International Political Science Association – IPSA) – UNESCO globojama organizacija, įkurta 1949 m. Asociacijos tikslas – skatinti politikos mokslų plėtrą, politologų bendradarbiavimą visame pasaulyje, organizuoti pasaulinius kongresus bei konferencijas. Asociacija vienija 40 kolektyvinių narių, per 100 asocijuotų bei per 1000 individualių narių. Lietuvos politologų asociacija yra kolektyvinis Tarptautinės politikos mokslo asociacijos narys nuo 1994 m.

LPA atstovai dalyvauja IPSA kongresuose; kai kurie yra įsijungę į tyrimų komitetų veiklą. Nuo 2006 metų LPA atstovų yra ir IPSA valdyboje – pasaulinio IPSA kongreso metu 2006 metais LPA prezidentė Irmina Matonytė buvo išrinkta į IPSA valdybą.

Kaip kolektyvinis narys LPA gauna šiuos IPSA leidinius: International Political Science Abstracts, International Political Science Review ir IPSA sekretoriato informacinį biuletenį Participation.

Detalesnė informacija apie Asociaciją internete adresu – http://www.ipsa.org

EUROPOS POLITIKOS MOKSLO ASOCIACIJŲ KONFEDERACIJA (The European Confederation of Political Science Association – ECPSA). Konfederacija buvo įkurta 2007 m. Berlyne, Vokietijoje. Šiuo metu jos nariais yra daugiau nei dvidešimt nacionalinių, regioninių ir tarptautinių politikos mokslų asociacijų Europoje. Lietuva Konfederacijos nare tapo 2009 metais.

ECPSA sukurta remti politikos mokslų disciplinos interesus, siekti profesinių tikslų bei padaryti politikus mokslus reikšmingesnius politinėse diskusijose ir praktinėje politikoje. Konfederacija taip pat buvo reakcija į vis gilėjančią Europos aukštojo mokslo harmonizaciją; ji suteikia galimybes glaudesniam bendradarbiavimui ir apsikeitimui visose politikos mokslo kaip disciplinos ir kaip profesijos srityse europiniame lygmenyje.

Konfederacijai LPA reguliariai teikia informaciją apie Lietuvoje dėstomas politikos mokslų bakalauro ir magistro studijų programas, aukštojo mokslo reformą ir Bolonijos procesą mūsų šalyje, pedagoginių ir mokslinių profesijų klasifikacinius reikalavimus ir  kt. LPA taip pat dalyvauja metiniuose ECPSA kongresuose.

Detalesnė informacija apie Konfederaciją adresu – http://www.ecpsa.org/

VIDURIO EUROPOS POLITIKOS MOKSLO ASOCIACIJA (Central European Political Science Association – CEPSA) – regioninė organozacija, kurią 2000 m. balandį įkūrė Austrijos, Kroatijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos politikos mokslo asociacijų atstovai.

CEPSA tikslai:
– skatinti politikos mokslo statuso pakėlimą, politikos mokslo dėstymo pagerinimą, informacijos pasikeitimą regione ir tarp regiono valstybių;
– organizuoti regionines konferencijas ir specialias sesijas Pasauliniuose politikos mokslo kongresuose;
– skatinti regioninius lyginamuosius tyrimus bei bendras publikacijas;
– keistis asociacijų nariais ir studentais.

2000 m. spalio mėn. LPA taryba priėmė sprendimą pateikti paraišką CEPSA prezidentui dėl LPA kolektyvinės narystės šioje organizacijoje. LPA buvo priimta į CEPSA 2001 metų vasario mėnesį.

Lietuvos Politologų Asociacija taip pat palaiko ryšius su Lietuvos Sociologų Draugija ir Lietuvos Ekonomistų asociacija bei kitomis mokslininkų asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Detalesnė informacija apie šias organizacijas

http://www.sociology.lt/

http://www.lekas.ef.vu.lt/