Konkursas

Geriausios politikos mokslų publikacijos konkurso nuostatai

 

1. Lietuvos politologų asociacija (toliau – LPA), siekdama skatinti mokslininkų kūrybinį aktyvumą, skelbia kasmetinį geriausios politikos mokslų publikacijos konkursą.

2. Konkurse gali dalyvauti visi mokslo darbuotojai, pedagogai, doktorantai, kiti tyrinėtojai ar jų kolektyvai.

3. Konkursui teikiamos dviejų rūšių publikacijos: 1) moksliniai straipsniai ir monografijos; 2) mokymo tikslams skirti leidiniai (vadovėliai, žodynai, metodinės priemonės ir pan.)

4. Paraiškos konkursui siunčiamos iki kiekvienų metų lapkričio 10 d. LPA tarybai (Vokiečių g. 10-210, Vilnius 2001, tel. 251 4133; fax: 251 4134).

5. Konkursui organizuoti ir publikacijoms įvertinti LPA taryba sudaro vertinimo komisiją iš ne mažiau 3 asmenų. Vertinimo komisija vertina paraiškas pagal publikacijos rūšis, atsižvelgiant į jų originalumą, aktualumą bei išliekamąją vertę.

6. Konkurso nugalėtojas paskelbiamas TSPMI ir LPA metinės konferencijos metu (lapkričio paskutinę savaitę). Konkurso nugalėtojams įteikiami laureatų diplomai.

Patvirtinta LPA tarybos posėdyje, 2000 m. kovo 3 d.

Geriausios politikos mokslų publikacijos nugalėtojai

2009 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Zenono Norkaus monografija “Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu
2009 m. geriausia edukacine publikacija pripažinta Jono Čičinsko knyga “Lietuvos ūkis kelyje į rytdieną: ekonominės politikos komentarai

2008 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Giedriaus Žvaliausko monografija “Ar partijos Lietuvoje yra demokratiškos?”

2008 m. geriausia edukacine publikacija pripažintas Politikos mokslų enciklopedinis žodynas (sudarytojas Algimantas Jankauskas)

2007 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Ainės Ramonaitės monografija “Posovietinės Lietuvos politinė anatomija”

2006 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Raimundo Lopatos monografija “Įkaito anatomija: Kaliningrado jubiliejaus byla”

2005 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Alvydo Jokubaičio monografija “Trys politikos aspektai: praktika, teorija, menas“.

2004 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Algio Krupavičiaus ir Alvido Lukošaičio redaguota knyga “Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida“.
2004 m. geriausia edukacine publikacija pripažinta Europos integracijos studijų centro knyga “Konventas, Konstitucija ir Europos Sąjungos ateitis” ir kiti šios serijos leidiniai.

2003 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Klaudijaus Manioko knyga “Europos Sąjungos plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą“.
2003 m. geriausia edukacine publikacija pripažinta Nortauto Statkaus, Egidijaus Motiekos ir Česlovo Laurinavičiaus knyga “Geopolitikos kodai. Tyrimo metodologija“.

2002 m. geriausia moksline publikacija pripažinta Vitalio Nakrošio ir Ramūno Vilpišausko studija “Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka“.
2002 m. geriausia edukacine publikacija pripažinta Alfonso Eidinto knyga “Žydai, lietuviai ir holokaustas“.

2001 m. geriausiomis publikacijomis pripažintos šios monografijos: Irminos Matonytės monografija “Posovietinio elito labirintai” ir Vaidučio Laurėno monografija “Normalios politkos genezės atvejis. Lietuvos politinės sociologijos studija“.
2001 m. geriausia edukacine publikacija pripažinti Jūratės Novagrockienės parengti paskaitų konspektai “Politikos mokslo pagrindai“.

2000 m. geriausia moksline publikacija pripažinta studija “Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pasekmės Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities santykiams” (Pertti Joenniemi, Raimundas Lopata, Vladas Sirutavičius, Ramūnas Vilpišauskas)
2000 m. geriausia edukacine publikacija pripažintas enciklopedinis žinynas “Europos Sąjunga” (sudarytojas Gediminas Vitkus)

1999 metų geriausia publikacija pripažinta Alvydo Jokubaičio straipsniai Liberalizmo tapatumo problema (Politologija, Nr. 1(13), 1999); Politinio įsitikinimo reikšmė (Politologija, Nr. 3(15), 1999)

1998 metų geriausia publikacija pripažinta Egidijaus Kūrio straipsnis Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo orbiter dicta: Lietuvos Respublikos prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą (Politologija, Nr. 1(11), 1998)

1997 m. geriausia publikacija pripažinti Ramūno Vilpišausko straipsniai: Europos Sąjungos politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu: asociacijos politikos raida; Europos Sąjungos politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu: pasirengimo narystei strategijos raida (Politologija, Nr. 2, 1996; Nr. 1, 1997)

1996 metų politikos mokslų geriausia publikacija pripažinta Dariaus Žeruolio Rytai tampa Vakarais? Vakarų Europos konceptualinių instrumentų taikymo problemos pokomunistinių partinių sistemų stabilizacijos bei kaitos analizei (Politologija, Nr. 1, 1996)

1994 – 1995 metų politikos mokslų geriausia publikacija pripažinta dr. Raimundo Lopatos ir dr. Vytauto Žalio Lietuvos geopolitinis kodas (Politologija, Nr. 1, 1995)