Metinės koferencijos

Nuo 1994 metų Lietuvos politologų asociacija kartu su VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu kasmet organizuoja metines politologų konferencijas:

Politinių idėjų revizija Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje: politinės tikrovės ir jos analizės tendencijos (2010 m.) /p>

 • Kad demokratija veiktų žinių visuomenėje (2009 m.)
 • Lietuva po Seimo rinkimų 2008 m. (2008 m.)
 • ES vaidmuo valstybių narių politinio ir kultūrinio tapatumo kaitoje (2007 m.)
 • Demokratijos kokybė Rytų ir Vidurio Europos šalyse (2006 m.)
 • Rytų Europos politinės raidos tendencijos (2005 m.)
 • Lietuva po Seimo rinkimų 2004 (2004 m.)
 • Vidurio Europa po Europos Sąjungos ir NATO plėtros (2003 m.)
  Konferencija buvo organizuojama kartu su CEPSA (CEPSA annual conference 2003 Central Europe Beyond Double Enlargement)
 • Lietuva po Prahos (2002 m.)
 • Lietuvos politinė kultūra: stereotipai ir raidos tendencijos (2001 m.)
 • Lietuva po seimo rinkimų 2000 (2000 m.)
 • Politikos mokslai Lietuvoje: retrospektyva ir perspektyvos (1999 m.)
  Konferencija skirta politikos mokslų Lietuvoje 10-čiui ir Vilniaus universiteto 420-čiui paminėti
 • Viešasis administravimas Lietuvoje: profesionalumo ir efektyvumo paieškos (1998 m.)
  Remiant “Algirdo Brazausko fondui” ir Eurofakulteto tarptautinei programai
 • Interesų grupės, valdžia ir politika (1997 m.)
  Remiant K. Adenauerio fondui
 • Lietuva ir jos kaimynai (1996 m.)
  Remiant K. Adenauerio fondui
 • Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės (1995 m.)
  Remiant bankui Snoras
 • Lietuvos nacionaliniai interesai ir jos politinė sistema (1995 m.)
  Kartu K. Adenauerio fondu

Lietuvos politologų asociacija organizuoja ir tarptautinius seminarus bei konferencijas:

1998 m. II-oji Baltijos ir Šiaurės šalių konferencija Regionalizmas ir konfliktų sprendimas (kartu su VU TSPMI ir Uppsalos universitetu).

1996 m. Politinio režimo trasformacija: naujoji politika Vidurio ir Rytų Europoje (kartu su Tarptautine politikos mokslo asociacija, dalyvaujant jos prezidentui J. Leca bei generaliniam sekretoriui J. Coakley).