Narystė

LPA nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pripažįsta LPA įstatus ir juos vykdo bei moka nario mokestį. LPA nariu, remdamasi raštišku asmens pareiškimu (anketa , kurią užpildę, galite išsiųsti el. pšt. adresu: dorota.skuseviciene@tspmi.vu.lt  ), priima LPA taryba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. LPA narys turi teisę: – dalyvauti LPA renginiuose su balsavimo teise, būti renkamas į Asociacijos vadovaujančius organus; – gauti informaciją apie Asociacijos veiklą; – gali bet kada išstoti iš Asociacijos; tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. LPA narys privalo: – laikytis LPA įstatų; – mokėti nario mokestį; – dalyvauti Asociacijos veikloje, realizuojant jos tikslus ir uždavinius. LPA nariai, pažeidę LPA įstatus, laiku nesumokėję nario mokesčio, taip pat nusižengę profesinės etikos reikalavimams, Asociacijos tarybos nutarimu šalinami iš LPA.

DĖL LPA NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO Prašome LPA nario mokestį mokėti pavedimu į LPA sąskaitą Nr. LT317300010002447778 “Swedbank”. LPA įmonės kodas 190734429.

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti koks mokestis ir už kuriuos metus yra mokamas (pvz.: stojimo mokestis ir narystės mokestis už 2016 m.; narystės mokestis už 2016 m. ir pan.).

Mokesčio dydžiai: Stojimo mokestis – 5 EUR; metinis narystės mokestis (taip pat doktorantams)- 10 EUR; studentams – 2 EUR.