Politologo profesija

Jei ne tik domiesi politika, bet ir bandai išsiaiškinti, kaip valdoma valstybė, kodėl atsiranda vienokie ar kitokie politiniai sprendimai tavo šalyje ir pasaulyje, kaip ir kodėl kuriasi ir veikia partijos, kokios idėjos tampa vienų ar kitų veiksmų pagrindu, ne šiaip skaitai laikraščius, žiūri žinias ir politines laidas, bet kritiškai vertini profesionalų ir žurnalistų komentarus, reiškia turi polinkį tapti politologu. Kad taptum profesionalu turi pasirinkti, kur studijuoti:

Politologas gilinasi ir kritiškai vertina įvairias politikos teorijas, įvaldo metodus, kuriuos taikydamas,  nagrinėja įvairių organizacijų, partijų ir socialinių judėjimų istoriją, veiklą, idėjas; santykius tarp valdžios institucijų ir organizuotų piliečių grupių bei sprendimų priėmimo procesų; politines –socialines tarptautinių konfliktų priežastis, valstybių užsienio politiką.

Politologo profesiją galite igyti:

Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijoje http://www.lka.lt/index.php/lt/196134/

Klaipėdos universitete http://www.ku.lt/smf/?page_id=635

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, Vilniaus universitetas http://www.tspmi.vu.lt/lt/stojantiesiems

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, Vytauto Didžiojo universitetas http://www.pmdf.vdu.lt/studijos.html

Naudinga  politologinė literaturą IR DUOMENYS:

Žurnalas „Politologija“ http://www.leidykla.vu.lt/index.php?id=40

Žurnalas „Viešoji politika ir administravimas“ http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/meniu.asp

Periodinis leidinys „Politikos mokslų almanachas“ http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.03~2011~ISSN_2029-0225.V_9/DS.013.0.01.ESSPG

Periodinis leidinys „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ http://www.lka.lt/index.php/lt/148423/

Lihuanian Annual Strategic review  http://www.lka.lt/index.php/en/148423/

Žurnalas „Lithuanian Policy Review“ http://www.lfpr.lt/

Periodinis leidinys „Lthuanian Political Science Yearbook“ http://www.lfpr.lt/

LiDA
http://lida.library.lt/
LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas. Joje yra įvairūs tyrimų empirinių duomenų rinkiniai: LiDA kiekybinių tyrimų duomenų rinkiniai; tarpuniversitetinio politinių ir socialinių tyrimų konsorciumo archyvas. Informacijos paieška gali naudotis visi interneto vartotojai. Norint atlikti duomenų analizę ar parsisiųsti duomenis, reikalinga registracija.