Veikla

LPA veiklos gairės 2011-2112 metais

2010 m. gruodžio 10 d. vykusio naujai išrinktos LPA tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta dėl šių pagrindinių LPA tikslų 2011-2012 metais:

1. Stiprinti Lietuvos politologų bendruomenę:

– organizuoti ir remti įvairius renginius bei juose dalyvauti,

– svarstyti galimybę įsteigti jaunojo mokslininko apdovanojimą,

– įvertinti politikos mokslų studijų programų reglamento būtinybę,

– skatinti tarpdiscipliniškumą.

2. Kelti metinės LPA konferencijos kokybę bei vietinį ir tarptautinį prestižą:

– grąžinti konferencijai tarptautinį formatą,

– pakeisti konferencijos formatą, organizuojant keletą paralelių teminių sekcijų kaip plenarinės sesijos ir darbiniai seminarai,

– pakelti reikalavimus konferencijos pranešimams (pvz., reikalaujant preliminaraus pranešimo teksto prieš konferenciją) bei skatinti konkurenciją (pvz., publikuojant (geriausius) konferencijos pranešimus),

– užsakyti pranešimų konferencijai, kviesti kviestinius pranešėjus ir labiau įtraukt politikus į mokslines diskusijas.

3. Toliau plėtoti tarptautinius LPA ryšius:

– pagal galimybes dalyvauti IPSA (Tarptautinei Politikos Mokslų Asociacijai) ir ECPSA (Europos Politikos Mokslų Asociacijų Konfederacijai) metinėse konferencijose,

– kuo aktyviau įsijungti į įvairius tarptautinius tinklus ir tyrimo grupes, ieškant naujų galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose,

– teikti tarptautinėms politologų asociacijoms ir jų konfederacijoms informaciją apie LPA veiklą, Lietuvos politologų bendruomenę, aukštojo mokslo procesus ir kt. naudingą informaciją

4.  Gerinti viešuosius ryšius:

– surengti apskritą stalą su žurnalistais ir politikais 2011 metais,

– tobulinti LPA internetinę svetainę ir plėtoti kitus elekroninius ir internetinius komunikacijos būdus,

– rengti žiniasklaidai pareiškimus svarbiais klausimais.